yoga

Yoga: Zaman Akışında Kendini Bulmak

Tarihi 5000 yıl öncesine dayanan yoga aslında zamanın akışında kendini bulma arayışı diyebiliriz. Başlangıcının çok eski ve belirsiz olduğunu söyleyebiliriz. 5000 yıl öncesi sadece bir tahmindir. Aslında insanlığın varlığından beri var olduğuna inanılıyor. Binbir çeşit renkleriyle zihinlerimizde var olan Hindistan...