sarı

Renkler Nereden Geliyor?

Renkler, yaşamımızı şekillendiren, hayatımıza anlam katan ve kültürden kültüre değişiklik gösterebilen önemli bir öge olarak karşımıza çıkmaktadır. Renkleri olmayan bir dünyayı hayal etmek zor. Her renk kendi içinde birçok anlam barındırır. Bu nedenle renklerin anlamları insan psikolojisi açısından da önemlidir.…