Elektrik Nedir? Elektrik Enerjisinin Gücü

electricity-4666566_1280

Günlük faaliyetlerimizin tümü olmasa da çoğu için elektriği kullanıyoruz. Neredeyse tamamen ona bağlı durumdayız. Çoğumuz elektriğin tam olarak ne olduğu ve nasıl çalıştığı konusunda sağlam bir bilgiye sahip değil. Peki tam olarak nedir bu elektrik?

Elektriği çok iyi anlamamıza rağmen, gücünü ve yaygınlığını anladığımızda çoğumuz şaşkına dönüyoruz. Elektrik her yerdedir. Evlerimizin tellerinden geçmenin yanı sıra, gökyüzündeki bulutlarda, bazen üzerimizde yün kazağın statik kıvılcımlarında ve hatta kalbimizde, beynimizde ve sinir sistemimizde yani vücudumuzun içinde dolaşıyor.

Elektrik Nedir?

Elektrik, elektron olarak bilinen küçük, negatif yüklü parçacıkların neden olduğu bir enerji türüdür. Statik elektrik ise elektriğin tek bir yerde birikmesine verilen addır. Bir yerden başka bir yere hareket ettiğinde ise buna mevcut elektrik denir. Elektrik akımları, bağımlı hale geldiğimiz tüm elektronik cihazlara güç sağlar.

Bir elektrik akımı oluşturmak için, elektronların devre olarak bilinen kapalı bir yol boyunca sürekli olarak akması gerekir. Devreler genellikle tellerle bağlı elektrik bileşenlerinden oluşur. Bir devrenin telleri ve diğer parçaları genellikle iyi elektrik iletkenleri olan bakır veya alüminyum gibi metallerden oluşur.

Metaller elektriği iletir, çünkü atomik yapıları, elektriğin içlerinden kolayca geçmesine izin veren serbest elektronlara sahip olacak şekildedir. Serbest elektron içermeyen atomik yapıya sahip malzemeler elektriğin serbestçe geçmesine izin vermez. Bu malzemelere yalıtkan malzeme denir. Kauçuk, yalıtkanlara iyi bir örnektir.

Elektrik Enerjisinde Doğru Akım ve Alternatif Akım         

Mevcut elektrik, bir devre etrafında nasıl hareket ettiğine bağlı olarak iki türe ayrılır. Elektronlar devrede her zaman aynı yönde hareket ederse, buna doğru akım (DC) denir. Öte yandan, elektronlar devre etrafında hareket ederken saniyede 60 kez hızla yön değiştirirse, buna alternatif akım (AC) denir.

Piller doğru akım üretir. Elektrik, pilin pozitif ve negatif uçları arasında her zaman aynı yönde akar. Genel olarak, piller oldukça düşük voltajda bir akım üretirler; bu, elektronları devre etrafına iten kuvvetin bir ölçüsüdür.

Karşılaştırmak gerekirse, bir elektrik santralinden evinizdeki prizlere ulaşan elektrik alternatif akımdır. Alternatif akım, aşırı yüksek voltajlarda üretilebilir ve büyük mesafelerde iletir. Bir dizi transformatör, elektriğin voltajını prizlerinize ulaşmadan düşürür, böylece evinizdeki cihazlar tarafından kullanılabilir.

19. yüzyılın sonlarında Thomas Edison, alternatif akımın çok tehlikeli olduğunu düşündüğü için doğru akımı destekledi. Nikola Tesla ise bunun yerine alternatif akımı destekledi. Yanlış kullanıldığında gerçekten tehlikeli olabileceği gerçeğine rağmen, alternatif akım dünyada onsuz yaşayamayacağımızı kanıtladı.

Exit mobile version